Zásady ochrany osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZAŠKRTNUTÍM POLÍČKA „SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ POSKYTUJETE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správce a účely zpracování:
Vaše údaje, které jste uvedl/a při registraci na eshopu (dále jen „Osobní údaje“) společnosti WPC - WOODPLASTIC a. s., IČO: 08920354, se sídlem V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále též jen „Správce“) zpracovává Správce na základě této Vaší učiněné registrace za účelem všech potřebných náležitostí souvisejících se správou eshopu.

Právní základ:
Správce bude Vaše Osobní údaje vedené ve Vašem webovém účtu v eshopu zpracovávat na základě Vaší registrace, přičemž toto zpracování je nezbytné pro případné uzavření smluvního vztahu či pro zachování Vašeho účtu v aktivním stavu.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje z online formuláře jsou však nezbytné pro vyřízení Vaší rezervace.

Doba uchování:
Správce uchovává zpracované Osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a dalších 10 let po jeho skončení, nebo po dobu, po kterou je Váš účet v eshopu aktivní.

Práva subjektu údajů:
Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz pro případ, že by práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.